Index
Autentificare
Politici de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Politică de Confidențialitate privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Versiune actualizată în Iulie 2020

Deoarece considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental pentru VECTOR INTERNATIONAL, dedicăm toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale şi automate), cu respectarea cerințelor legale şi în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea, principiile şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit acest document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web.

 

  CUPRINS
 1. Cine suntem și cum ne puteți contacta
 2. Definiții
 3. Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm
 4. Care sunt scopurile prelucrării și temeiurile asociate
 5. Care este temeiul legal al activităților noastre de prelucrare
 6. Cum colectăm informațiile despre dvs.
 7. Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal
 8. Precizia datelor personale prelucrate
 9. Minimizarea datelor
 10. Colectarea datelor despre minori
 11. Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal
 12. Transferul internațional de date
 13. Cum asigurăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal
 14. Cum respectăm drepturile dvs. de acces la datele personale
 15. Datele noastre de contact
 16. Cum actualizăm Politica de Confidențialitate

 

1. Cine suntem și cum ne puteți contacta

În sensul legislației cu privire la protecția datelor, operatorul datelor dumneavoastră personale este SC VECTOR INTERNATIONAL SRL, numită în continuare ”VECTOR INTERNATIONAL”, o companie națională specializată în importul și distribuția produselor de birotică și papetărie. Această Politică de Confidențialitate se aplică informațiilor colectate despre dvs. de către VECTOR INTERNATIONAL indiferent de modul în care acestea sunt colectate sau stocate și descrie, printre altele, tipurile de informații colectate despre dvs., modul în care informațiile dvs. pot fi utilizate, când pot fi divulgate informațiile dvs., cum puteți controla utilizarea și dezvăluirea informațiilor dvs. și modul în care informațiile dvs. sunt protejate.

Cu excepția cazului în care se specifică altfel în această Politică de Confidențialitate, VECTOR INTERNATIONAL este un Operator de date personale în acceptanța Regulamentului general al UE privind protecția datelor ("GDPR"), ceea ce înseamnă că noi decidem scopul și mijloacele prelucrării și tipurile de informații de care avem nevoie pentru prelucrare. Prezenta Politică acoperă informațiile colectate de către VECTOR INTERNATIONAL prin diverse mijloace de comunicare, incluzând, dar fără a se limita la următoarele siteuri Web: https://vectorconect.ro

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să ne contactați la sediul VECTOR INTERNATIONAL din str. Buiacului nr. 2, parc Logicor, hala D1.1, Mogosoaia, jud. Ilfov, România, sau la adresa de e-mail dpo@vectorinternational.ro cu mențiunea: ”În atenția Responsabilului cu protecția datelor personale”.

2. Definiții

"Date personale" înseamnă informații despre orice persoană sau de la orice persoană care poate fi identificată direct sau indirect.

"Proces", "Prelucrare" sau "Procesat" înseamnă orice activitate care implică date personale, incluzând, dar fără a se limita la colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, recuperarea si utilizarea, dezvăluirea prin transmisie, ștergere sau distrugere.

Prin termenul "utilizator" al site-ului se înțelege orice vizitator care se înregistrează prin completarea datelor personale într-un formular de înregistrare, pe care îi va folosi la realizarea comenzilor de produse de pe website.

3. Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

  În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Toate informațiile personale colectate și prelucrate de VECTOR INTERNATIONAL sunt exclusiv din categoria informațiilor de business (numite în continuare ”Business-To-Business” sau ”B2B”). În timpul proceselor noastre de afaceri este posibil să avem acces la următoarele categorii de date:
 • datele personale (de exemplu, numele și prenumele dvs.);
 • detaliile de contact ale companiei (de ex. adresa fizică a companiei dvs., adresa dvs. de e-mail pentru companie și telefonul companiei dvs.);
 • detalii ale angajatorului dvs., adresă, date fiscale.;
 • informații despre interacțiunile dvs. cu conținutul nostru online, cu mediile sociale
 • informații comerciale legate de cumpărare, tipul de produse și servicii cumpărate.
 • înregistrări de consimțământ: înregistrări ale oricărui consimțământ pe care l-ați dat, împreună cu data și ora, mijloacele de consimțământ și orice informații conexe (de exemplu, opțiunea de înscriere prin e-mail);
 • comentarii și opinii: orice comentarii și opinii pe care doriți să le trimiteți sau publicați în legătură cu VECTOR INTERNATIONAL pe platformele sociale, inclusiv pe site-uri, forumuri și comunități.

De asemenea, colectăm alte tipuri de informații de la dvs. sau din alte surse, denumite în continuare "Informații despre companii", care pot include, dar nu se limitează la:

Informații colectate prin intermediul formularelor online prezente pe site-ul nostru;

Informații provenite din baze de date legale sau surse publice, precum cărți de vizită, pagini Web, cataloage, liste de firme, recomandări ca persoane de contact, rețele sociale, etc;

Informații despre utilizarea de către dvs. a serviciilor oferite de noi, cum ar fi datele de utilizare;

Informații despre locația fizică aproximativă (de exemplu, orașul sau codul poștal) al unui computer sau al unui dispozitiv derivat din adresa IP a unui astfel de computer sau dispozitiv.

Cu titlul de exemplu, când vă creați un cont pe site-ul VECTOR CONECT ne transmiteți: numele și prenumele, adresa de e-mail, datele fiscale ale companiei (CUI, Registrul Comerțului), numărul de telefon, adresa companiei și datele de identificare: nume utilizator, parolă, cod securitate, etc. Menționăm cu toată responsabilitatea că nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu colectăm sau să prelucrăm date personale ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

4. Care sunt scopurile prelucrării și temeiurile asociate

  Scopurile pentru care putem procesa informațiile personale în conformitate cu legislația aplicabilă, includ:
 • Furnizarea de oferte de produse și servicii pentru compania dvs.
 • Comunicarea cu dvs. prin orice mijloace privind știrile despre soluțiile și serviciile noastre, precum și feedback despre experiența dvs. de client și/ sau utilizator al produselor și serviciilor noastre.
 • Conformitate legală: În conformitate cu legile aplicabile, ne rezervăm dreptul și este posibil să avem obligația de a furniza informații instanțelor judecătorești, legale și autorităților guvernamentale cu privire la orice utilizator al serviciilor atunci când există motive să creadă că utilizatorul încalcă Termenii Utilizați sau legi aplicabile. VECTOR INTERNATIONAL își rezervă dreptul de a accesa și dezvălui orice informații, date, grafică, video, sunet, fișiere și alte conținuturi create, furnizate de sau accesate de dvs. ("Conținut") pentru a respecta legile și legislația în vigoare.

Prin intermediul site-ului VECTOR CONECT utilizăm datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

  I. In calitate de utilizator al site-ului www.vectordirect.ro, pentru prestarea serviciilor VECTOR CONECT în beneficiul dvs. Utilizăm datele dvs. personale pentru:
 • Crearea și administrarea contului în cadrul platformei online VECTOR CONECT;
 • Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, livrarea și emiterea facturilor pentru bunurile livrate/ serviciile prestate;
 • Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;
 • Returnarea produselor conform prevederilor legale;
 • Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;
 • Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs. cu privire la comenzile dvs. sau la bunurile și serviciile VECTOR CONECT.

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri are ca temei legal prevederile legislative fiscale și contabile în vigoare, încheierea și executarea unui contract între VECTOR CONECT și dvs. sau asigurarea celor mai bune servicii conform interesului nostru legitim. Trebuie să rețineți că refuzul furnizării datelor personale solicitate poate determina imposibilitatea asigurării comenzii și a livrării .

II. Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre - Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență de cumpărare online. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de Cumpărător, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață. Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

III. Pentru activități de marketing - Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. În acest sens, vă putem trimite mesaje directe (e-mail/ SMS/ telefonic/ etc.) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, oferte sau promoții, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piața și sondaje de opinie. Pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru dvs., putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dvs. de cumpărător (de ex. produsele vizualizate / achiziționate) pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs. și nu vă afectează similar într-o măsură semnificativă.

  În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:
 • Modificarea setărilor din contul de client în secțiunea “Abonările mele”;
 • Accesarea link-ului de ”Dezabonare” afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi; sau prin
 • Contactarea VECTOR INTERNATIONAL folosind detaliile de contact descrise mai sus.

În anumite situații, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs. În cel mai scurt timp posibil.

  IV. Pentru apărarea intereselor noastre legitime - Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:
 • Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei VECTOR CONECT față de atacuri cibernetice
 • Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
 • Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. Fundamentale. De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislația aplicabila în aceasta materie.

5. Care este temeiul legal al activităților noastre de prelucrare

  În conformitate cu prevederile Art. 6 (1) GDPR prelucrarea datelor personale la VECTOR INTERNATIONAL se realizează pe baza următoarelor temeiuri legale:
 • existența unei relații de natură comercială bazată pe un contract de achiziții, factură, notă de livrare sau alte documente cu valoare contractuală;
 • existența unei relații contractuale de prestări servicii;
 • existența unei relații de business bazată pe legitimul nostru interes de a vă furniza soluții și servicii de cea mai bună calitate;
 • existența unei obligații legale, de natură comercială sau juridică, asociată anumitor tipuri de activități, precum emiterea sau plata unor facturi;
 • existența unui consimțământ al dvs. asociat prelucrării de date personale acordat în cadrul negocierii unor oferte sau al unor activități de comunicare directă prin email.

6. Cum colectăm informațiile despre dvs.

  Este posibil să colectăm sau să obținem informații despre dvs. în următoarele moduri:
 • direct de la dvs. (de exemplu, dacă ne contactați prin telefon, e-mail sau canale media sociale);
 • în cursul interacțiunilor noastre cu dvs. (de exemplu, dacă interacționați cu marketingul, vânzările sau asistența pentru clienți sau dacă ne vizitați standul la o expoziție);
 • atunci când faceți publice informațiile dvs. personale (de exemplu, dacă faceți un post public despre noi pe social media);
 • atunci când descărcați, distribuiți sau utilizați oricare dintre produsele sau serviciile noastre;
 • atunci când interacționați cu orice conținut deținut de o terță parte.
 • este posibil să primim informații de la utilizatori despre dvs. de la terțe părți (de exemplu, site-uri de rețele sociale).
 • de asemenea, putem reține informații despre dvs. prin simpla evidență a interacțiunilor cu dvs., cum ar fi de ex. detalii despre istoricul achizițiilor, evidența activităților de service, etc.

VECTOR INTERNATIONAL nu este responsabil pentru informațiile personale pe care le oferiți voluntar despre dvs. în paginile publice ale rețelelor sociale sau prin solicitări de ofertă adresate telefonic, prin email sau pe website. De asemenea, această politică nu acoperă practicile terților care pot furniza informații despre dvs. companiei VECTOR INTERNATIONAL.

7. Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

VECTOR INTERNATIONAL păstrează informații pentru perioade pe care le consideră utile sau conform contractului, legilor sau reglementărilor aplicabile. Informațiile furnizate VECTOR INTERNATIONAL sunt stocate în cadrul sistemelor interne sau furnizorilor de servicii externalizate.

Pentru siteul VECTOR CONECT, ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont de partener. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

8. Precizia datelor personale prelucrate

VECTOR INTERNATIONAL face demersuri rezonabile pentru a vă asigura că informațiile dvs. personale sunt corecte și, dacă este necesar, actualizate. În acest scop, sunt situații în care vă putem contacta pentru a vă asigura că informațiile despre utilizator sunt actualizate și exacte. Pentru a vă exercita drepturile legate de exactitatea datelor dvs., ne puteți oricând contacta pe adresa de email dpo@vectorinternational.ro,

9. Minimizarea datelor

VECTOR INTERNATIONAL face demersuri rezonabile pentru a vă asigura că informațiile dvs. personale pe care le procesăm sunt limitate la ceea ce este în mod absolut strict necesar în legătură cu scopurile stabilite în această politică sau când este necesar să vă furnizeze servicii sau să accesați și să utilizați produsele și serviciile noastre.

10. Colectarea datelor despre minori

Deoarece ne pasă de siguranța și confidențialitatea online a copiilor, nu contactăm cu bună știință sau nu colectăm informații de la persoane cu vârsta sub 16 ani. Website-ul nu are ca scop solicitarea de informații de orice fel de la persoane cu vârsta sub 16 ani.

11. Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

  După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari/ terți:
 • societăților din cadrul aceluiași grup cu VECTOR INTERNATIONAL;
 • furnizorilor de servicii de curierat;
 • furnizorilor de servicii de plată/bancare;
 • furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;
 • furnizorilor de servicii de cercetare de piață;
 • societăților de asigurare;
 • furnizorilor de servicii IT;
 • altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor și serviciilor noastre.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Toate relațiile noastre cu aceste companii terțe se bazează pe respectarea principiilor GDPR, temeiurilor legale asociate fiecărui tip de prelucrare, precum și a drepturilor și libertăților fundamentale ale clienților noștri. Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia, care includ clauzele necesare de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal. Conform legislației în vigoare, datele cu caracter personal obținute pot să fie dezvăluite fără consimțământul utilizatorului spre instituțiile statului abilitate în acest sens, dar numai în urma unei cereri oficiale şi legale adresate operatorului de către acestea.

12. Transferul internațional de date

VECTOR INTERNATIONAL nu transferă informațiile dvs. personale către alte locații din alte țări. În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal doar pe teritoriul României.

În calitatea sa de furnizor de produse și servicii de birotică, VECTOR INTERNATIONAL poate avea o serie de relații comerciale cu producători și furnizori de servicii internaționali, din Uniunea Europeană sau din afara UE, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. Singurele transferuri internaționale de date care se realizează cu aceștia sunt strict de natură comercială și cu acordul părților și constau în datele de contact ale persoanelor care semnează sau girează anumite documente comerciale precum contracte, oferte de produse, facturi. În plus, transferurile de date de acest tip sunt punctuale, și implică un număr redus de persoane.

Vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare, precum Scutul de confidențialitate pentru protecția datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE către Statele Unite ale Americii.

13. Cum asigurăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

  VECTOR INTERNATIONAL face demersuri rezonabile pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, pentru a vă asigura informațiile și pentru a le proteja împotriva utilizării neautorizate sau ilegale și a pierderii sau distrugerii accidentale, inclusiv:
 • partajarea și furnizarea accesului la datele dvs., în măsura minimă necesară, sub rezerva restricțiilor de confidențialitate, acolo unde este cazul și în mod anonim, ori de câte ori este posibil;
 • datele personale colectate de operatorul VECTOR INTERNATIONAL sunt stocate pe servere securizate, amplasate în încăperi protejate și cu acces fizic limitat;
 • transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație;
 • verificarea identității oricărei persoane care solicită accesul la informații, înainte de a îi acorda acces la informații;
 • transferăm datele dvs. doar prin intermediul unui sistem închis sau prin transferuri de date criptate.

Accesul utilizatorilor la secțiunea restricționată a site-ului VECTOR CONECT, inclusiv parcurgerea procedurilor de înregistrare şi oriunde este necesară autentificarea utilizatorului, se face prin utilizarea unei sesiuni de acces criptate prin protocolul standard de criptare SSL. Furnizorul platformei online procedează în mod regulat la auditări și teste de securitate a propriei infrastructuri informatice pentru a avea convingerea siguranței și securității acesteia.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

14. Cum respectăm drepturile dvs. de acces la datele personale

În condițiile prevăzute de Regulamentului Uniunii Europene 679 din 27 aprilie 2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

→ Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către VECTOR INTERNATIONAL conform celor descrise în prezentul document;

→ Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea VECTOR INTERNATIONAL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, furnizarea de copii după datele deținute, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

→ Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către VECTOR INTERNATIONAL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și actualizarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. De asemenea, este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

  → Dreptul la ștergerea datelor, („dreptul de a fi uitat”), fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
 • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • în cazul în care datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.
  Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:
 • pentru respectarea unei obligații legale de natură comercială, cum ar fi obligativitatea păstrării facturilor și altor documente cu valoare contractuală pe perioade cuprinse între 5 și 10 ani;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • există și alte cazuri în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, dar acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe care ne-ar putea pune în situația de a refuza o solicitare a dvs. de ștergere a datelor personale.

Pentru ștergerea completă a datelor conținute de conturile dvs. de pe platforma VECTOR CONECT e bine să rețineți că, în cazul în care legislația în vigoare nu impune anumite restricții, înaintea exercitării dreptului la ștergere e bine să vă descărcați din contul VECTOR CONECT și să vă salvați toate documentele aferente comenzilor efectuate prin intermediul acestui site, indiferent dacă facturarea s-a efectuat către dvs. sau către o altă persoană fizica sau juridică (cum ar fi: facturile, certificatele de garanție, etc.). În cazul în care nu efectuați acest demers înainte de a va exercita dreptul de ștergere, veți pierde toate aceste documente. VECTOR INTERNATIONAL va fi în imposibilitate de a vi le pune la dispoziție, după caz, deoarece ștergerea contului VECTOR CONECT, cu toate datele și documentele aferente acestuia, este un proces ireversibil.

Totodată, este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, VECTOR INTERNATIONAL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

  → Dreptul la restricționarea prelucrării, în măsura în care:
 • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
 • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
  → Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv:
 • dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit;
 • dreptul ca aceste date să fie transmise de către VECTOR INTERNATIONAL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.
  → Dreptul la opoziție:
 • în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
 • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al VECTOR INTERNATIONAL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care VECTOR INTERNATIONAL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea datelor colectate și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

→ Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

→ Dreptul de renunțare la consimțământ, respectiv retragerea permisiunii de utilizare a datelor personale pentru orice activitate de prelucrare efectuată de VECTOR INTERNATIONAL pentru care v-ați dat consimțământul (abonare la newsletter, catalog, etc). E important să înțelegeți că retragerea consimțământului pentru un anumit tip de prelucrare a datelor personale se referă doar la prelucrările executate din momentul anunțării retragerii consimțământului, neafectând prelucrarea datelor efectuată pe durata existenței consimțământului și nu va afecta nici acordul dat pentru alte activități sau servicii. Pentru a beneficia de acest drept e suficient să ne contactați prin metodele expuse mai jos și cererea dvs. Va fi soluționată în cel mai scurt timp posibil.

→ Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) din România, care poate primi sesizări din partea persoanelor vizate la: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Telefon: +40.318.059.211, E-mail: anspdcp@dataprotection.ro sau prin intermediul platformei online www.dataprotection.ro

→ Dreptul de a vă adresa Justiției, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care au fost încălcate, precum și pentru situațiile în care considerați că operatorul de date personale sau Autoritatea competentă nu au acordat atenția necesară solicitării dvs. de exercitare a drepturilor enunțate.

Prin această politică VECTOR INTERNATIONAL vă asigură că vom acorda în permanență o maximă importanță respectării drepturilor dvs. fundamentale și în calitate de persoană vizată. Suntem convinși că orice solicitare ne veți trimite va fi rezolvată în cel mai scurt timp posibil, în concordanță cu prevederile legislației interne și internaționale și cerințele GDPR.

În acest spirit, VECTOR INTERNATIONAL a dezvoltat și implementat o procedură specială de soluționare a solicitărilor de acces la date venite din partea persoanelor vizate (clienți și parteneri). Potrivit acestei proceduri, pentru a răspunde cu cea mai mare eficiență solicitărilor dvs. Vă rugăm să completați Formularul dedicat solicitărilor de acces, pe care îl puteți descărca de pe site-ul nostru (link) sau care vă poate fi trimis prin email sau poștă, în funcție de preferințele dvs. Din momentul în care am primit de la dvs. Acest Formular, pe una din adresele de comunicare de mai jos, vă garantăm un răspuns legat de rezolvarea solicitării dvs. în termen de maxim 30 de zile.

În general VECTOR INTERNATIONAL nu va solicita nicio taxă pentru a vă putea exercita oricare dintre drepturile de mai sus. E bine să rețineți totuși că, în cazul în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, neargumentat de repetitivă sau excesivă, legislația în vigoare ne permite să percepem o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe. Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.

De asemenea, avem toate temeiurile juridice pentru a nu da curs unei cereri de acces la date în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile fundamentale ale altor persoane vizate.

15. Datele noastre de contact

  Vă reamintim faptul ca puteți contacta în orice moment Responsabilul VECTOR INTERNATIONAL cu protecția datelor prin transmiterea solicitării dvs. prin oricare dintre următoarele modalități:
 • prin poștă sau curier la adresa VECTOR INTERNATIONAL din str. Buiacului nr. 2, parc Logicor, hala D1.1, Mogosoaia, jud. Ilfov, România;
 • prin e-mail la adresa dpo@vectorinternational.ro cu mențiunea: ”În atenția Responsabilului cu protecția datelor personale”.

16. Cum actualizăm Politica de Confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale.

În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru data publicării celei mai recente variante a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificați periodic conținutul paginii de internet dedicate Politicii de Confidențialitate: https://vectorconect.ro/frontend/politici-de-confidentialitate.